Bedreigde kastelen, historische buitenplaatsen en kasteelterreinen

Huis Hamerden te Westervoort

(gelegen aan de weg naar Duiven, provincie Gelderland)


De naam Hamerden komt voor het eerst in de bronnen voor in 1434, als ene Henrick van Brienen als eigenaar van het huis wordt vermeldt. In 1583 krijgt het de status van havezate. Het huidige huis Hamerden is een boerderij met twee opvallende gevels, oorspronkelijk trapgevels. In de gevels is het getal 168. te lezen.
Dit moet 1684 zijn, toen het huis, dat dan al in gebruik is als boerderij, werd verbouwd.


De gemeente Westervoort is van plan toestemming te geven voor nieuwbouw op het bijbehorend stuk grond waarop Hamerden staat.


De eigenaar heeft om toestemming hiervoor gevraagd om zodoende de restauratie van het huis te kunnen opbrengen. De nieuwbouw betreft 23 woningen op het terrein en het huis, indien het gerestaureerd zal zijn, krijgt een woon- en werkbestemming. Deze plannen passen in de structuurvisie van de gemeente.


De nieuwbouw kan bedreigend zijn voor het karakter en de monumentale waarde van Huis Hamerden. Alles hangt af van de zorgvuldigheid waarmee de nieuwbouw wordt aangepakt.


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is door de NKS van de stand van zaken op de hoogte gesteld.